Parking „Parkuj i jedź” na pętli tramwajowej Klecina

Parking „Parkuj i jedź” na pętli tramwajowej Klecina

Szanowni Państwo,

Na terenie inwestycji dokonano zabezpieczenia drzew, by nie uszkodzić ich podczas prowadzonych prac budowlanych, poprzez  wyznaczone strefy ochrony SOD, która ma za zadane uniemożliwić poruszanie się sprzętu w jej granicach. Tam, gdzie było to niemożliwe drzewa, zostały zabezpieczone poprzez deskowanie. W razie potrzeby został również zabezpieczany system korzeniowy. Wykonano pielęgnację istniejących drzew, a także przesadzono 5 szt. oraz usunięto kolidującą roślinność.