Bez kategorii

Zieleń dla Wrocławia – parki kieszonkowe, nasadzenia, enklawy zieleni w całym mieście!

Zieleń dla Wrocławia – parki kieszonkowe, nasadzenia, enklawy zieleni w całym mieście! Zagospodarowanie terenu przy ul. Pereca we Wrocławiu  – zadanie nr 4 – umowa nr DPIR.611.137.2019 z 17.10.2019 r. W ramach inwestycji „Zieleń dla Wrocławia – parki kieszonkowe, nasadzenia, enklawy zieleni w całym mieście!”,wykonujemy roboty związane z zagospodarowaniem istniejącego terenu przy ul. Pereca. Powstają …

Zieleń dla Wrocławia – parki kieszonkowe, nasadzenia, enklawy zieleni w całym mieście! Read More »

Remont nawierzchni alejki na terenie ROD „Gajowice” we Wrocławiu

Remont nawierzchni alejki na terenie ROD „Gajowice” we Wrocławiu Szanowni Państwo, Przedstawiamy remont  nawierzchni alejki  na  terenie  ROD  „Gajowice”  we  Wrocławiu  wraz  z  opracowaniem dokumentacji projektowej. W zakresie tego zadania wykonaliśmy: – rozbiórkę starej, utwardzonej nawierzchni i starych ławek, – układanie nowej nawierzchni z kolorowej kostki betonowej – odcień „zachód słońca”, – montaż nowych ławek …

Remont nawierzchni alejki na terenie ROD „Gajowice” we Wrocławiu Read More »

Zieleniec przy ul. I. L. Pereca

Zieleniec przy ul. I. L. Pereca Szanowni Państwo, Przedstawiamy ZAGOSPODAROWANIE TERENU W ZAKRESIE UTWARDZENIA POWIERZCHNI GRUNTU, OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, ZIELENI Zieleniec przy ul. I. L. Pereca, cz. dz. nr 13/2, AM-13,  obręb Grabiszyn we Wrocławiu w ramach zadania pt. „Zieleń dla Wrocławia – parki kieszonkowe,  nasadzenia, enklawy zieleni w całym mieście” Zabezpieczono drzewa poprzez odeskowanie …

Zieleniec przy ul. I. L. Pereca Read More »

Prace na skwerze A.M.Bocheńskiego

Prace na skwerze A.M. Bocheńskiego W zawiązku z zakończeniem prac na skwerze A.M.Bocheńskiego przedstawiamy kilka zdjęć z realizacji Na inwestycji wykonano ścieżki z kruszywa, odświeżono i przeniesiono istniejący pomnik. Co do prac w zieleni wykonano pielęgnację istniejącego drzewostanu, wykonano kwaterę odciążająca korzenie drzewa znajdującego się w centralnej część placu, wykonano rekultywację starych trawników i wykonanie …

Prace na skwerze A.M.Bocheńskiego Read More »

Naprawa dylatacji na A4

Naprawa dylatacji na obiekcie MA 25 w km 26+748 autostrady A4 Szanowni Państwo, Przedstawiamy zdjęcia z zadania: Naprawa dylatacji na obiekcie MA 25 w km 26+748 autostrady A4 – jezdnia południowa ,kierunek Wrocław .  W ramach zadania wykonaliśmy naprawę dylatacji wraz z uzupełnieniem nakładek wygłuszających na obiektach w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.

Zmiana organizacji ruch na ul.Olszewskiego/Norblina wraz z robotami drogowymi

Zmiana organizacji ruch na ul.Olszewskiego/Norblina wraz z robotami drogowymi Szanowni Państwo, Przedstawiamy zadanie : Zmiana organizacji ruch na ul.Olszewskiego/Norblina wraz z robotami drogowymi ( zlecenie 2153/ZD ) Na zadaniu wykonano zmianą lokalizacji przejść dla pieszych, wymieniono nawierzchnie bitumiczną jezdni, wyregulowano rolki i ścieki wraz z wpustami, wykonano oznakowanie poziome, trwają prace przy wykonaniu oznakowania pionowego …

Zmiana organizacji ruch na ul.Olszewskiego/Norblina wraz z robotami drogowymi Read More »

Rewitalizacja skweru A.M.Bocheńskiego

Rewitalizacja skweru A.M.Bocheńskiego Przedstawiamy Zadanie Rewitalizacja skweru A.M.Bocheńskiego ( zlecenie 2148/ZD ) Aktualnie trwają pracę polegające na układaniu nawierzchni mineralnych, wykonano nasadzenie cebul tulipanów, ligustrów, oraz wykonano kwaterę z płaskownika, odciążającą system korzeniowy drzewa., ustawiono i oczyszczono pomnik.