Budownictwo drogowe

Budownictwo drogowe

 • DROGI, ŚCIEŻKI ROWEROWE
 • PROGI ZWALNIAJĄCE
 • WYNIESIENIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH
 • CHODNIKI
 • SIECI PODZIEMNE I NAZIEMNE
 • PRACE ROZBIÓRKOWE

Opis:

Oferujemy szeroki zakres usług związany z budową, przebudową jak również remontem dróg, ścieżek rowerowych, chodników i parkingów zarówno w systemie „buduj” jaki i „projektuj i buduj”. Zakres naszych usług obejmuje wykonanie robót przygotowawczych/rozbiórkowych i ziemnych, budowę nawierzchni, uzbrojenie w sieci podziemne i naziemne, kończąc na elementach bezpieczeństwa i sterowania ruchem drogowego oraz zieleni. Przy realizacji kontraktów w systemie „projektuj i buduj” dążymy do wyboru spójnego z otoczeniem rozwiązania uwzględniającego korzystne ekonomicznie aspekty samej budowy, jak również późniejszego utrzymania elementów powstałej infrastruktury.

Przykładowe realizacje:

 • Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
 1. Budowa ścieżki rowerowej pod Mostem Szczytnickim we Wrocławiu wraz z aktualizacją dokumentacji w zakresie uzyskania decyzji o pozwoleniu wodno prawnym
 2. Przebudowa ul. Legnickiej na odcinku od ul. Rybackiej do ul. Poznańskiej w celu wyznaczenia drogi rowerowej wraz z wyniesieniami przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych. Uporządkowanie parkowania na ulicach poprzecznych oraz wyniesieniem przejść przez ul. Białowieską
 3. Zadanie 1: przebudowa ul. Nowy Świat, Kazimierza Wielkiego w celu wyznaczenia pasów rowerowych na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do pl. Dominikańskiego we Wrocławiu – projekt nr 269 w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego Zadanie 2: przebudowa ul. Ruskiej w celu wyznaczenia pasa dla rowerów na odcinku od ul. Sokolniczej do ul. Kazimierza Wielkiego we Wrocławiu – projekt nr 269 w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego
 4. Przebudowa ulic polegająca na wydzieleniu tras rowerowych w istniejących ciągach ulicznych – ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Konarskiego we Wrocławiu
 5. Przebudowa pl. Św. Macieja i ul. Trzebnickiej polegająca na wydzieleniu pasów rowerowych na pl. Św. Macieja i ul. Trzebnickiej na odcinku od ul. W. Łokietka do skrzyżowania z ul. Św. Wincentego oraz budowa drogi rowerowej w rejonie pl. Powstańców Wielkopolskich wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej
 6. Budowy  systemu  Parkuj  i Jedź we Wrocławiu – Etap I: Rozbudowa węzła przesiadkowego w rejonie pętli komunikacji miejskiej Oporów we Wrocławiu
 7. Przebudowy dróg w celu wyznaczenia tras rowerowych ul. Drobnera i Łokietka
 8. Rozbudowa ulicy Powstańców Śląskich na odcinku od ul. Krzyckiej do ul. Kutnowskiej we Wrocławiu w celu wyznaczenia trasy rowerowej
 9. Budowa drogi dojazdowej KDD/5 – ul. Jamesa Cooka w rejonie zespołu urbanistycznego Swojczyce Południe
 10. Rozbudowa al. Kromera na odcinku od ul. Miechowity do mostów Warszawskich we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych
 11. Przebudowa ronda na ul. Granicznej przy węźle  lotnisko polegająca na wykonaniu połączeń by-pass
 12. Budowa dróg rowerowych w al. Karkonoskiej i ul. Powstańców Śląskich w ramach projektu: “Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu – etap II”
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
 1.  Wyłączenie z ruchu trzech obiektów mostowych w ciągu drogi  krajowej nr 18 (jezdnia prawa) w km 5+045 (Kałki), 5+956 (Jagłowice) oraz 25+782 (Lutynka)
 • Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
 1. Budowa połączenia ścieżki rowerowej w ul. Grota Roweckiego ze ścieżką w ul. Borowskiej poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego po zachodniej stronie ul. Borowskiej oraz wykonanie lewoskrętu w ul. Kukuczki we Wrocławiu
 2. Budowa północno-wschodniego fragmentu esplanady Stadionu Miejskiego
 3. Budowa systemu „Parkuj i Jedź” przy przystankach komunikacji miejskiej Opolska – Głubczycka
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 1. Wykonania robót związanych z przebudową istniejącego parkingu wraz z remontem terenu przy Wyb. J. Słowackiego 1-13 we Wrocławiu
 • Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
 1. Wprowadzenie strefy uspokojonego ruchu w Poznaniu – Etap II.
 • Skanska S.A.
 1. Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu od ul. Osobowickiej do ul. Żmigrodzkiej – projekt i wdrożenie organizacji ruchu tymczasowego. Wdrożenie oznakowania docelowego i elementów bezpieczeństwa ruchu. Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z kanalizacją teletechniczną, budowa osłon dla ochrony ptactwa i ekranów akustycznych.
 • R.I. Drometr Sp. z o.o.
 1. Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 35 (ul. Czekoladowa) z ul. Tęczową i drogą gminną nr 10186 w miejscowości Bielany Wrocławskie na skrzyżowanie typu rondo z niezbędną infrastrukturą. Wdrożenie organizacji ruchu tymczasowego, wdrożenie oznakowania docelowego i elementów bezpieczeństwa, oświetlenie i teletechnika