Zagospodarowanie terenów zielonych

 • ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ (PARKI, SKWERY, PLACE ZABAW)
 • RZEŹBY I POMNIKI
 • MAŁA ARCHITEKTURA
 • ZIELEŃ

Opis:

Posiadamy doświadczoną i stabilną kadrę z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zagospodarowania i kształtowania przestrzeni publicznej . Dysponujemy własną bazą z profesjonalnym zapleczem transportowym i sprzętowym. Dzięki temu podejmujemy się realizacji dużych i skomplikowanych inżyniersko i estetycznie projektów inwestycyjnych, tworząc miejsca o nowym charakterze w miejskiej przestrzeni publicznej, takie jak skwery, parki, tereny zielone oraz place zabaw. Nasze inwestycje objęły wiele rozpoznawalnych miejsc w mieście Wrocław. Przyczyniamy się do poprawy funkcjonowania aglomeracji, renowacji i upiększania miejsc odpoczynku mieszkańców, a także tworzenia nowych obiektów zwiększających atrakcyjność turystyczną miasta.

Przykładowe realizacje:

 • Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
 1. Uspokojenie ruchu poprzez budowę wysp bocznych i zmianę organizacji ruchu docelowego na ul. Św. Antoniego we Wrocławiu.
 • Urząd Miejski Wrocławia
 1. Przebudowa Wysypy Daliowej we Wrocławiu wraz z wykonaniem fundamentów pod Rzeźbę Daliową.
 2. Wykonanie i montaż rzeźby Arlecchino na skwerze u zbiegu ulic Świdnickiej i Piłsudskiego we Wrocławiu. Zagospodarowanie tego skweru.
 • Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o.
 1. Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu przestrzeni publicznych na historycznym osiedlu WUWA we Wrocławiu.
 • Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu
 1. Słoneczny Park na Ołtaszynie – Zagospodarowanie terenu przy ul. Ułańskiej we Wrocławiu.
 2. Przebudowy zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Bukowskiego we Wrocławiu w ramach zadania Park Wspólnotowy Ślężański Mamut.