Parki, skwery, place zabaw, rzeźby, mała architektura, zieleń

Opis:

Posiadamy doświadczoną i stabilną kadrę z wieloletnim doświadczenie na rynku wrocławskim. Dysonujemy również własną bazą z profesjonalnym zapleczem transportowym i sprzętowym. Dzięki temu podejmujemy się realizacji dużych i skomplikowanych inżyniersko projektów inwestycyjnych. Często związane z kompleksowym zagospodarowaniem przestrzeni publicznych i architekturą krajobrazu takich jak skwery, parki, tereny zielone oraz place zabaw.

Przykładowe realizacje:

  • Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
  1. Uspokojenie ruchu poprzez budowę wysp bocznych i zmianę organizacji ruchu docelowego na ul. Św. Antoniego we Wrocławiu.
  • Urząd Miejski Wrocławia
  1. Przebudowa Wysypy Daliowej we Wrocławiu wraz z wykonaniem fundamentów pod Rzeźbę Daliową.
  2. Wykonanie i montaż rzeźby Arlecchino na skwerze u zbiegu ulic Świdnickiej i Piłsudskiego we Wrocławiu. Zagospodarowanie tego skweru.
  • Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o.
  1. Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu przestrzeni publicznych na historycznym osiedlu WUWA we Wrocławiu.
  • Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu
  1. Słoneczny Park na Ołtaszynie – Zagospodarowanie terenu przy ul. Ułańskiej we Wrocławiu.
  2. Przebudowy zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Bukowskiego we Wrocławiu w ramach zadania Park Wspólnotowy Ślężański Mamut.