Oznakowanie poziome i pionowe, bariery, słupki, elementy bezpieczeństwa ruchu. Infrastruktura przystankowa i rowerowa, mała architektura.

Opis:

Zapewniamy przede wszystkim kompleksową obsługę w zakresie docelowego znakowania pionowego i poziomego dróg. Nasze główne atuty to:

 • w szczególności, wieloletnie doświadczenie w produkcji znaków, tablic i urządzeń bezpieczeństwa ruchu
 • stała współpraca z wiodącymi producentami
 • co więcej, dysponujemy własnym zapleczem maszynowym
 • i wreszcie, posiadamy doświadczone brygady monterów i operatorów maszyn.

Posiadamy doświadczenie zarówno w produkcji jak i montażu elementów zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego (słupki blokujące, bariery i balustrady). W rezultacie stosujemy skuteczne i estetyczne formy elementów inżynierii miejskiej i niewielkich obiektów budowlanych. To między innymi wznoszone w ramach zagospodarowania terenu tzw. małej architektury (łatki, kosze, wiaty rowerowe i przystankowe, stojaki rowerowe,ale również urządzenia wypoczynkowe i rekreacyjne). Dbamy o ich odpowiedni dobór stylistyczny pozwalający podkreślić, a przede wszystkim utrzymać klimat danego miejsca, przy pełnym zachowaniu ich funkcjonalności.

Przykładowe realizacje:

 • Berger Bau Polska Sp. z o.o
 1. Budowa drogi ekspresowej S 3 Szczecin – Gorzów Wlkp. węzeł Myślibórz – węzeł Gorzów Północ – oznakowanie poziome termoplastyczne.
 2. Budowa jezdni wschodniej drogi wojewódzkiej Bielany – Łany -Długołęka. Etap IV zad.3 – projekt i wdrożenie organizacji ruchu tymczasowego, wdrożenie oznakowania docelowego, budowa ekranów akustycznych.
 3. Wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice – Wrocław – etap I Środa Śląska – Wrocław. Etap III Mazurowice – Wilczków – projekt i wdrożenie organizacji ruchu tymczasowego. Wdrożenie oznakowania docelowego i elementów bezpieczeństwa ruchu, budowa sygnalizacji świetlnej, budowa ekranów akustycznych.
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
 1. Wykonanie oznakowania na A4 Zgorzelec – Krzyżowa w technologii grubowarstwowej termoplastycznej strukturalnej akustycznej.
 2. Wykonanie uzupełniającego pionowego oznakowania drogowskazowego na autostradzie A-4 oraz autostradowej obwodnicy Wrocławia AOW A8.
 3. Aktualizacja oznakowania pionowego w związku ze zmianą miejscowości kierunkowych w ciągu autostrady A-4 odcinek Zgorzelec-Krzyżowa.
 • SKANSKA S.A
 • Budowa drogi ekspresowej S-8 Wrocław – Syców na odcinku węzeł Cieśle- węzeł Syców Wschód – oznakowanie poziome chemoutwardzalne.
 • Budowa drogi ekspresowej S-8 Wrocław (Psie Pole)-Syców etap II – Oleśnica (węzeł Cieśle) – Syców (węzeł Syców Wschód). Projekt i wdrożenie organizacji ruchu tymczasowego, wdrożenie oznakowania docelowego i elementów bezpieczeństwa ruchu.
 • Wykonanie docelowego oznakowania, elementów bezpieczeństwa ruchu i wyposażenia przystanków komunikacji zbiorowej w ramach zadania Budowa obwodnicy osiedla Leśnica od ul. Średzkiej do ul. Granicznej we Wrocławiu
 • Budowa jezdni wschodniej drogi wojewódzkiej Bielany – Łany – Długołęka – ETAP IV zad. 2 – wdrożenie organizacji ruchu tymczasowego, wdrożenie oznakowania docelowego, budowa ekranów akustycznych.
 • COLAS POLSKA SP. Z O.O.
 1. Budowa Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania w ciągu drogi krajowej S-11 węzeł Złotkowo – węzeł Rokietnica – oznakowanie poziome chemoutwardzalne.
 • Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
 1. Wymianę tablic drogowskazowych w obszarach A, B i C miasta Wrocławia.
 • Poznańskie Inwestycje Miejskie
 1. Wykonanie stałej organizacji ruchu na przebudowanej do układu dwujezdniowego ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej w Poznaniu.
 • Zarząd Dróg miejskich w Poznaniu
 1. Wprowadzenia stałej organizacji ruchu na ulicy Niegolewskich pomiędzy rynkiem Łazarskim, a ulicą Jarochowskiego. Zmiany sygnalizacji świetlnych.
 • Gmina Suchy Las
 1.  Wprowadzenia stałej organizacji ruchu na os. Grzybowym i w m. Jelonek.
 • Amke Zdzisław Wiśniewski
 1. Budowy układu komunikacyjnego dla potrzeb obsługi Centrum Wroclavia. Wdrożenie organizacji ruchu tymczasowego, wdrożenie oznakowania docelowego, elementów bezpieczeństwa ruchu i małej architektury, budowa sygnalizacji świetlnych.
 • Eurovia Polska S.A
 1. Budowa jezdni wschodniej w ciągu drogi wojewódzkiej Bielany – Łany – Długołęka – ETAP IV zad. 5 i 1. Projekt i wdrożenie organizacji ruchu tymczasowego, wdrożenie oznakowania docelowego.