Doświadczenie

Od wielu lat zarządzamy i realizujemy kontrakty budowlane w formule „buduj”, „projektuj i buduj” oraz świadczymy usługi całorocznego utrzymania infrastruktury drogowej i mostowej.

Bezpieczeństwo

Od wielu lat dbamy o bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego. Gwarantujemy zgodną z normami, przepisami oraz bezpieczną dla pracowników realizację powierzonych kontraktów.

Kadra

Nasz zespół tworzą pracownicy posiadający wieloletnie doświadczenie, kompetencje, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie dróg, mostów i obiektów kubaturowych.

Estetyka

Wspieramy praktyczne i funkcjonalne rozwiązania na każdym etapie prowadzonej inwestycji.

Producent znaków drogowych – Wypożyczalnia znaków drogowych
Sprawdź!

Rotomat Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu –  budowa i remonty dróg, organizacja ruchu, oznakowanie drogowe: oznakowanie pionowe i poziome, znaki drogowe – producent i wynajem, sygnalizacja świetlna, całoroczne utrzymanie dróg – odśnieżanie, utrzymanie czystości

INFRASTRUKTURA
całoroczne utrzymanie infrastruktury drogowej

 • Zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie, siatki przeciwśnieżne
 • Utrzymanie i remonty nawierzchni dróg
 • Utrzymanie czystości poboczy, elementów odwodnienia drogi, trzymanie zieleni
 • Utrzymanie bezpieczeństwa ruchu drogowego – znaki pionowe, znaki poziome, sygnalizacja świetlna i elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Organizacja ruchu tymczasowego, zabezpieczania miejsc awarii

producent mat przemysłowych, logo firmowe satec

Ergonomia pracy

znaki drogowe, wypożyczalnia znaków drogowych,logo producenta

Oznakowanie dróg i parkingów, BRD

 • Producent znaków drogowych, wypożyczalnia znaków drogowych
 • Elementy BRD
 • Oznakowanie tymczasowe – znaki drogowe, elementy BRD
 • Wyposażenie parkingów – oznakowanie drogowe, separatory, blokady

oznakowanie poziome, oznakowanie drogowe

Oznakowanie poziome – reklama

 • Reklama i informacja zewnętrzna
 • Poziome oznakowanie o charakterze informacyjnym
 • Oznakowanie poziome nawigacyjne oraz promocyjne
 • Naklejki chodnikowe

znaki drogowe, oznakowanie poziome, producent znaków drogowych

Znaki poziome – znaki drogowe, piktogramy

 • Producent prefabrykowanych elementów do oznakowania dróg
 • Poziome znaki drogowe
 • Nawierzchnie antypoślizgowe
 • Termoznaki – gotowe piktogramy z masy termoplastycznej