Parking „Parkuj i jedź” w rejonie przystanków komunikacji miejskiej Kosmonautów – Gen. Fieldorfa II

Parking „Parkuj i jedź” w rejonie przystanków komunikacji miejskiej Kosmonautów – Gen. Fieldorfa II

Szanowni Państwo,

Na czas prowadzonych prac budowlanych dokonano zabezpieczenia drzew, poprzez  wyznaczenie stref ochrony SOD. Drzewa zostały wygrodzone w taki sposób, by  uniemożliwić poruszanie się sprzętu w SOD. Tam, gdzie było to niemożliwe, drzewa zostały zabezpieczone poprzez deskowanie. Wykonano również pielęgnację istniejących drzew – usunięto posusz i połamane gałęzie. W ramach zadania nie ma wycinki drzew.