Tymczasowa organizacja ruchu

Tymczasowa organizacja ruchu

 • SYSTEMOWE WYGRODZENIA DLA PŁAZÓW
 • OGRODZENIA DLA SSAKÓW

Opis:

Dynamiczna rozbudowa sieci drogowej w Polsce spowodowała, iż wiele siedlisk zwierząt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktury drogowej. Okresowe migracje i przemieszczanie się przez jezdnię zwierząt skutkowały wzrostem wskaźnika wypadków i zdarzeń drogowych. Rozwiązaniem ograniczającym występowanie tego problemu są specjalne systemy prewencyjne. W tym zakresie posiadamy doświadczenie w realizacji zadań obejmujących zarówno etap projektowania, jak i instalacji w terenie wybranego rozwiązania. Wsparcie naszej profesjonalnej kadry pozwala na zaprojektowanie indywidualnego i optymalnego wariantu zabezpieczenia (wygrodzenia prefabrykowane z tworzyw sztucznych, ogrodzenia metalowe, prefabrykaty betonowe). Dotychczasowe realizacje i uzyskane referencje świadczą o najwyższej jakości oferowanych rozwiązań oraz potwierdzają spełnienie wysokich standardów technicznych.

Przykładowe realizacje:

 • BUDIMEX S.A. uL. Stawki 40 Warszawa
 1. Budowa drogi S-5 Żnin-Gniezno, odc. węzeł “Mielno” – Gniezno, od km 0+000 do km 18+330,21
 • BERGER BAU POLSKA
 1. Wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice – Wrocław – etap I, Środa Śląska – Wrocław
 • EUROVIA
 1. Budowa jezdni wschodniej drogi wojewódzkiej Bielany – Łany – Długołęka – ETAP IV zad. 5 i 1, km- 0+344,55 km do 0+717,61 realizowane w ramach zadania inwestycyjnego  pn.: “Budowa drogi wojewódzkiej od drogi krajowej Nr 94 do drogi wojewódzkiej Nr 455 wraz z ich węzłami” oraz ETAP I zadanie 3 realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „budowa drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie-Siechnice (od ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 do drogi krajowej nr 94)
 • SKANSKA S.A. ul. Gen.J.Zajączka 9 01-518 Warszawa
 1. Przebudowa ulicy Zwycięskiej i ul. Kutrzeby stanowiących połączenie dróg krajowych nr 5 i nr 8 z gminą Kobierzyce w tym: Zadanie I: 03340 Przebudowa ul. Zwycięskiej od ul Agrestowej do ul. Karkonoskiej, Zadanie II: 03370 Przebudowa al. Karkonoskiej – etap I; Zadanie III: 03580 Przebudowa ul. Kutrzeby od ul. Stachowskiego do przepustu na rowie S-31
 2. Przebudowa torowiska w ul.Pułaskiego we Wrocławiu  wraz z remontem jezdni i chodników na odcinku od ul. Traugutta do ul. Kościuszki
 3. Budowa Łącznika Żmigrodzkiego we Wrocławiu
 4. Budowa drogi ekspresowej S-8 Wrocław – Psie Pole – Syców etap II – Oleśnica (węzeł Cieśle) – Syców (Syców Wschód)” („Budowa”)
 5. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Hubskiej na odcinku od ul. Pięknej do ul. Kamiennej w ramach Projektu „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap I
 6. Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu – etap I (ul. Strzegomska)
 • SKANSKA
 1. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap I – w zakresie przebudowy torowiska tramwajowego w ul. Legnickiej na odc. od pl. JP II do ul. Na Ostatnim Groszu
 2. Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu – zadanie 1 ( od ul. Osobowickiej do ul.Żmigrodzkiej)
 3. Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu – etap I ( ul. Strzegomska)
 4. Przebudowa drogi krajowej nr 5 na odcinku Trzebnica – Wrocław
 • Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa 49 53-633 Wrocław
 1. Organizacja ruchu na czas UEFA EURO 2012 we Wrocławiu
 • AKME Zdzisław Wiśniewski
 1. Przygotowanie, wdrożenie, wyniesienie, utrzymanie i konserwacja prac związanych z funkcjonowaniem organizacji ruchu zastępczego (z wyłączeniem ogrodzenia placu budowy wygrodzeniami typu plettac) wraz z sygnalizacją tymczasową, docelową organizacją ruchu oraz budową docelowej sygnalizacji świetlnej na zadaniu “Przebudowa i rozbudowa jezdni i chodnika ul. Suchej, Dyrekcyjnej, Joannitów, Borowskiej łącznie z infrastrukturą techniczna i urządzeniem zieleni.