Projekty budowlano-wykonawcze, szkice awaryjnego zabezpieczenia terenu. Organizacja ruchu tymczasowego, zmiany w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej, w szczególności obsługa komunikacyjna placu budowy. Zajęcia i odtworzenia nawierzchni pasa drogowego, jak również zmiana programów sygnalizacji świetlnej.

Opis:

Zdobyte doświadczenie pozwala nam przygotować dokumentację spełniającą  wymagania zarządzających ruchem. Dzięki temu uzyskujemy odpowiednie opinie i zatwierdzenia uprawnionych do tego instytucji bez zbędnej zwłoki. Opracowania te obejmują:

 • szkice awaryjnego zabezpieczenia terenu
 • planowane organizacje ruchu tymczasowego
 • zmiany w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej
 • obsługę komunikacyjną placu budowy
 • odtworzenia nawierzchni pasa drogowego
 • zmian programów sygnalizacji świetlnej

Przykładowe realizacje:

 • Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa 49 53-633 Wrocław
 1. Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Lotniczej na odcinku od ul. Papierniczej do ul. Górniczej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej
 2. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kamiennej i ul. Drukarskiej we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej
 3. Przebudowa pl. Św. Macieja i ul. Trzebnickiej polegająca na wydzieleniu pasów rowerowych na pl. Św. Macieja i ul. Trzebnickiej na odcinku od ul. W. Łokietka do skrzyżowania z ul. Św. Wincentego oraz budowa drogi rowerowej w rejonie pl. Powstańców Wielkopolskich wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej
 • Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
 1. Budowa Systemu „Parkuj i Jedź” we Wrocławiu – Etap I w zakresie: Część 3: Budowa Parkingu „Parkuj i Jedź” przy przystankach komunikacji miejskiej Opolska – Głubczycka
 • SKANSKA
 1. Przebudowa drogi krajowej nr 5 na odcinku Trzebnica – Wrocław
 • SKANSKA S.A. ul. Gen.J.Zajączka 9 01-518 Warszawa
 1. Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu – etap I (ul. Strzegomska)
 2. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Hubskiej na odcinku od ul. Pięknej do ul. Kamiennej w ramach Projektu „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap I
 3. Budowa Łącznika Żmigrodzkiego we Wrocławiu
 4. Przebudowa torowiska w ul.Pułaskiego we Wrocławiu  wraz z remontem jezdni i chodników na odcinku od ul. Traugutta do ul. Kościuszki
 5. Przebudowa ulicy Zwycięskiej i ul. Kutrzeby stanowiących połączenie dróg krajowych nr 5 i nr 8 z gminą Kobierzyce w tym: Zadanie I: 03340 Przebudowa ul. Zwycięskiej od ul Agrestowej do ul. Karkonoskiej, Zadanie II: 03370 Przebudowa al. Karkonoskiej – etap I; Zadanie III: 03580 Przebudowa ul. Kutrzeby od ul. Stachowskiego do przepustu na rowie S-31
 • BUDIMEX S.A. uL. Stawki 40 Warszawa
 1. Budowa drogi S-5 Żnin-Gniezno, odc. węzeł “Mielno” – Gniezno, od km 0+000 do km 18+330,21
 • BERGER BAU POLSKA
 1. Wzmocnienie drogo krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice – Wrocław – etap I, Środa Śląska – Wrocław