Remonty i kompleksowe utrzymanie dróg

Kompleksowe utrzymanie dróg

 • BIEŻĄCE I ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
 • KOMPLEKSOWE OBSZAROWE UTRZYMANIE DRÓG
 • UTRZYMANIE STANDARDU

Opis:

Wspieramy zarządców infrastruktury drogowej w prawidłowej realizacji obowiązków utrzymania stanów dróg. Ta dziedzina naszej działalności obejmuje usługi zarówno dla sektora publicznego (zarządcy dróg) jak i prywatnego (deweloperów, zarządców nieruchomości). Polega ona na utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania dróg i parkingów oraz innych elementów infrastruktury pasa drogowego, w szczególności obejmując:

 • zimowe utrzymaniu dróg, chodników, parkingów (zapobieganie i zwalczanie śliskości, odśnieżanie dróg i chodników, montaż siatek przeciwśnieżnych)
 • remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i betonowych dróg, i chodników
 • utrzymanie estetyki pasa drogowego (czystość, zieleń, pobocza, elementy odwodnienia drogi)
 • utrzymanie bezpieczeństwa ruchu drogowego (oznakowanie pionowe i poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, oświetlenie, sygnalizacja świetlna)
 • projektowanie i wdrażanie organizacji ruchu tymczasowego oraz zabezpieczania miejsc awarii nawierzchni, wodno-kanalizacyjnych, gazowych i elektrycznych w pasie drogowym

Przykładowe realizacje:

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
 1. Zimowe utrzymanie dróg krajowych (ZUD). Administrowane przez GDDKIA Oddział we Wrocławiu Rejon w Legnicy Obwód Drogowy w Jaworze w latach 2011 – 2018.
 2. Zimowe utrzymanie dróg krajowych (ZUD). Administrowane przez GDDKIA Oddział we Wrocławiu Rejon w Oleśnicy Obwód Drogowy w Miliczu w latach 2011-2021.
 3. Bieżące utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKIA Oddział we Wrocławiu Rejon w Oleśnicy w latach 2014 – 2020. Zadanie 3 prace w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz Zadanie 4 prace utrzymaniowe.
 4. Zimowe utrzymanie dróg krajowych (ZUD). Administrowane przez GDDKIA Oddział we Wrocławiu Rejon w Oleśnicy Obwód Drogowy w Polwicy w latach 2011-2021.
 5. Bieżące utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKIA Oddział we Wrocławiu Rejon w Kłodzku w latach 2014 – 2016. Zadanie 3 prace w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 6. Zimowe utrzymanie dróg krajowych (ZUD). Administrowane przez GDDKIA Oddział we Wrocławiu Rejon w Kłodzku Obwód Drogowy w Bystrzyca Kłodzka w latach 2014-2018.
 7. Bieżące utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKIA Oddział we Wrocławiu Rejon w Kłodzku w latach 2010 – 2013 oraz 2014 – 2020 Zadanie 4 prace utrzymaniowe.
 8. Bieżące utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKIA Oddział we Wrocławiu Rejon w Wołowie w latach 2014 – 2016. Zadanie 3 prace w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 9. Zimowe utrzymanie dróg krajowych (ZUD). Administrowane przez GDDKIA Oddział we Wrocławiu Rejon w  Wołowie Obwód Drogowy w Wołowie i Środzie Śląskiej w latach 2014-2021.
 10. Bieżące utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKIA Oddział we Wrocławiu Rejon we Wrocławiu w latach 2014 – 2017. Zadanie 3 prace w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 11. Zimowe utrzymanie dróg krajowych (ZUD). Administrowane przez GDDKIA Oddział we Wrocławiu Rejon we Wrocławiu Obwód Drogowy w Kostomłotach w latach 2018-2021.
 12. Zimowe utrzymanie dróg krajowych (ZUD). Administrowane przez GDDKIA Oddział we Wrocławiu Rejon w Głogowie Obwód Drogowy w Głogowie w latach 2012-2018.
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
 1. Naprawa zniszczonych oraz ustawienie nowych odcinków stalowych barier ochronnych w ciągu dróg krajowych będących w zarządzie GDDKiA Oddział w Poznaniu w latach 2014 – 2016.
 • Agencja Rozwoju Przemysłu
 1. Utrzymanie dróg, terenów zielonych, oraz parkingów TIR na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Wrocław – Kobierzyce