Utrzymanie miejskiej infrastruktury drogowej aglomeracji

Utrzymanie miejskiej infrastruktury drogowej

 • UTRZYMANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO I PIONOWEGO, URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU, SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ
 • ZABEZPIECZANIE AWARII NAWIERZCHNI: WODNO-KANALIZACYJNYCH, GAZOWYCH I ELEKTRYCZNYCH W PASIE DROGOWYM
 • ORGANIZACJA RUCHU TYMCZASOWEGO
 • ZABEZPIECZANIE IMPREZ MASOWYCH

Opis:

Siedziba Rotomat Sp. z o.o. zlokalizowana jest we Wrocławiu, z oddziałem w Poznaniu. Dysponujemy doświadczoną oraz stabilną kadrą kierowniczą i wykonawczą. Posiadamy własne bazy materiałowo-logistyczne, środki transportu i wyposażenie sprzętowe. W ciągu 24-godzinnego trybu pracy mamy możliwość utrzymać elastyczną i bezpieczną dla aglomeracji współpracę w zakresie utrzymania infrastruktury drogowej (oznakowania pionowego i poziomego, elementów bezpieczeństwa ruchu, sygnalizacji świetlnej, systemów ITS, systemów informacji miejskiej). Zajmujemy się również bezzwłocznym zabezpieczaniem miejsc niebezpiecznych po powstałych awariach w pasie drogowym (nawierzchni, sieci podziemnych). Uczestniczymy aktywnie w realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych oraz organizacji imprez masowych (biegi, uroczystości, imprezy specjalne). W zakresie organizacji ruchu tymczasowego zapewniamy bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom pasa drogowego.

Przykładowe realizacje:

 • Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
 1. Bieżące utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnych oraz infrastruktury systemu sterowania ruchem (ITS) na terenie miasta Wrocławia w latach 1994-2020.
 2. Bieżące utrzymanie i konserwację oznakowania pionowego na terenie miasta Wrocławia w latach 2002 –2020.
 3. Wykonanie i konserwację elementów zabezpieczenia ruchu na terenie miasta Wrocławia w latach 1998 – 2020.
 4. Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego w technologii cienko i grubowarstwowej na terenie miasta Wrocławia w latach 2003 – 2020.
 5. Organizacja ruchu na czas UEFA EURO 2012 we Wrocławiu.
 • Tauron Dystrybucja S.A.
 1. Wygrodzenia punktowe na terenie działania Regionu SN i nN Wrocław w latach 2005 – 2007 oraz 2015-2017.
 • Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu
 1. Oznakowanie i zabezpieczenia miejsc awarii urządzeń i sieci gazowych. W ciągu pasa drogowego na terenie miasta Wrocławia w latach 2004 – 2020.
 • MPWiK S.A. we Wrocławiu
 1. Oznakowanie i zabezpieczenie miejsc awarii w latach 1995 – 2011 oraz 2013 – 2020.
 • Aquanet S.A.
 1. Oznakowania miejsc awarii i prac na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych. Opracowanie dokumentacji organizacji ruchu drogowego i pieszego w latach 2011 – 2019.
 • Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław
 1. Wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu na drogach publicznych Miasta Wrocławia dla 3. PKO Nocnego Wrocław Półmaratonu i 33. PKO Wrocław Maratonu wraz z ich realizacją w latach 2009 – 2019.