ODDZIAŁ W POZNANIU

Rotomat Sp. z o.o. oddział w Poznaniu

60-478 Poznań, ul. Lutycka 123
tel./fax +48 61 843 42 25
poznan@rotomat.pl

wypożyczalnia znaków

BUDOWNICTWO

Zarządzanie i realizacja kontraktów budowlanych

Organizacja ruchu tymczasowego – oznakowanie drogowe, znaki drogowe

Organizacja ruchu docelowego – znaki drogowe

Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego i mała architektura

Bariery i osłony energochłonne

Sygnalizacja świetlna i oświetlenie

Urządzenia ochrony środowiska

INFRASTRUKTURA

Całoroczne utrzymanie infrastruktury drogowej

Zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie, siatki przeciwśnieżne

Utrzymanie i remonty nawierzchni dróg

Utrzymanie czystości poboczy, elementów odwodnienia drogi, trzymanie zieleni

Utrzymanie bezpieczeństwa ruchu drogowego – oznakowanie pionowe, onakowanie poziome, sygnalizacja świetlna i elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Organizacja ruchu tymczasowego, zabezpieczania miejsc awarii

wypożyczanie znaków

Wypożyczalnia znaków drogowych