Elektryka, energetyka, teletechnika

Elektryka, energetyka, teletechnika

 • SYGNALIZACJA ŚWIETLNA
 • OŚWIETLENIE
 • TELETECHNIKA
 • LINIE SN I NN
 • KANALIZACJA TELETECHNICZNA

Opis:

Zarówno budowa nowych, jak i modernizacja i konserwacja istniejących sygnalizacji świetlnych stanowi ważny element naszej działalności. Dzięki niej przyczyniamy się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Posiadamy duże doświadczenie we wdrażaniu inteligentnych rozwiązań akomodacyjnych optymalizujących ruch. Stosujemy wysokiej jakości materiały konstrukcyjne i elementy wyposażenia. Wykonane przez nas sygnalizacje świetlne charakteryzuje wysoka jakość, estetyka oraz nowoczesna technologia. Bogata wiedza i doświadczenie w tym zakresie pozwala nam wdrażać innowacyjne zmiany w obszarach wysoce zurbanizowanych. Zajmujemy się również budową oświetlenia dróg, parkingów i parków. Dzięki zastosowaniu różnych form słupów i opraw oświetleniowych jesteśmy w stanie podkreślić charakter miejsca, w którym wykonywania jest dana instalacja. Uzupełnieniem oferty są prace w zakresie budowy miejskich kanałów teletechnicznych oraz usuwania kolizji teletechnicznych, linii średniego i niskiego najęcia.

Przykładowe realizacje:

 • Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
 1. Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z przejściem dla pieszych. Korekta ścieżki rowerowej na skrzyżowaniu ul. Świdnickiej z ul. Bogusławskiego oraz przebudowa chodnika z montażem balustrady przy ul. Świdnickiej 53 we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.
 2. Budowa oświetlenia drogowego w ul. Ostródzkiej.
 3. Przebudowy skrzyżowań ul. Kard. S. Wyszyńskiego we Wrocławiu w zakresie doposażenia istniejącej sygnalizacji świetlnej w elementy zapewniające jej funkcjonowanie w systemie ITS.
 4. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich – Sokola we Wrocławiu. Opracowanie dokumentacji projektowej.
 • Politechnika Wrocławska
 1. System kontroli dostępu do Strefy Otwartej Nauki w budynku D-21.
 2. Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Kontroli Dostępu i Bezpieczeństwa Fizycznego Politechniki Wrocławskiej.
 • Erbud S.A.
 1. Wykonanie kompleksowych robót w zakresie sygnalizacji świetlnej dla przebudowy skrzyżowania przy ul. Granicznej we Wrocławiu