Sygnalizacja świetlna, oświetlenie, linie SN i NN

Opis:

Zarówno budowa nowych, jak i modernizacja i konserwacja istniejących sygnalizacji świetlnych stanowi ważny element naszej działalności. Dzięki niej przyczyniamy się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Usprawniamy również poruszanie się wszystkich uczestników tego ruchu, pojazdów mechanicznych, pieszych i rowerzystów. Co więcej posiadamy duże doświadczenie we wdrażaniu inteligentnych rozwiązań akomodacyjnych optymalizujących ruch. Stosujemy wysokiej jakości materiały konstrukcyjne i elementy wyposażenia. Dzięki temu wykonane przez nas sygnalizacje świetlne charakteryzuje wysoka jakość, estetyka oraz nowoczesna technologia. Duża wiedza i doświadczenie w tym zakresie pozwala nam również wdrażać tymczasowe zmiany. W obszarach wysoce zurbanizowanych często stanowią one nieodłączny element funkcjonowania zastępczej organizacji ruchu. Zajmujemy się również budowa oświetlenia dróg, parkingów i parków. Dzięki zastosowaniu różnych form słupów i opraw oświetleniowych jesteśmy w stanie podkreślić charakter miejsca, w którym wykonywania jest dana instalacją.

Przykładowe realizacje:

  • Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
  1. Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z przejściem dla pieszych. Korekta ścieżki rowerowej na skrzyżowaniu ul. Świdnickiej z ul. Bogusławskiego oraz przebudowa chodnika z montażem balustrady przy ul. Świdnickiej 53 we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.
  2. Budowa oświetlenia drogowego w ul. Ostródzkiej.
  3. Przebudowy skrzyżowań ul. Kard. S. Wyszyńskiego we Wrocławiu w zakresie doposażenia istniejącej sygnalizacji świetlnej w elementy zapewniające jej funkcjonowanie w systemie ITS.
  4. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich – Sokola we Wrocławiu. Opracowanie dokumentacji projektowej.
  • Politechnika Wrocławska
  1. System kontroli dostępu do Strefy Otwartej Nauki w budynku D-21.
  2. Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Kontroli Dostępu i Bezpieczeństwa Fizycznego Politechniki Wrocławskiej.
  • Erbud S.A.
  1. Wykonanie kompleksowych robót w zakresie sygnalizacji świetlnej dla przebudowy skrzyżowania przy ul. Granicznej we Wrocławiu