Kompleksowe utrzymanie obiektów inżynierskich

Kompleksowe utrzymanie obiektów inżynierskich

 • KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH
 • NAPRAWA I WYMIANA BITUMICZNYCH ORAZ MODUŁOWYCH DYLATACJI MOSTOWYCH

Opis:

Wykonujemy całość działań technicznych i organizacyjnych zapewniających kompleksowe utrzymanie obiektów inżynierskich. Mają one na celu zapewnienie właściwego stanu technicznego i wymaganej przydatności użytkowej mostów, wiaduktów, kładek, przepustów, tuneli. Doprowadzamy wszystkie ich elementy do obowiązujących standardów i przepisów. Działania te obejmują wykonywanie robót  na przestrzeni całego roku kalendarzowego (utrzymanie letnie i zimowe). Wszystkie zabiegi mają na celu opóźnienie tempa degradacji obiektów lub polepszenie wartości parametrów technicznych. Zawracamy szczególną uwagę na poprawne funkcjonowanie mostowych dylatacji bitumicznych, modułowych i palczastych. Dzięki znajomości dostępnych technologii jesteśmy w stanie zaproponować zastosowanie korzystnych użytkowo rozwiązań technicznych przy bardzo zróżnicowanym natężeniu ruchu drogowego, dbając równocześnie o sprawne i szybkie przeprowadzenie procesu wymiany dylatacji, a tym samym zmniejszenie uciążliwości dla użytkowników dróg.

Przykładowe realizacje:

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu:
 1. Kompleksowe utrzymanie Mostu Rędzińskiego wraz z estakadami dojazdowymi. Od km 18+795,00 do km 20+545,00 w ciągu autostrady A-8 we Wrocławiu w latach 2013 – 2015.
 2. Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich administrowanych przez GDDKIA Oddział we Wrocławiu Rejon w Głogowie w latach 2014 – 2017.
 3. Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich administrowanych przez GDDKIA Oddział we Wrocławiu Rejon w Legnicy w latach 2014 – 2020.
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu:
 1. Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich administrowanych przez GDDKIA Oddział Poznaniu Rejon w Nowym Tomyślu. W latach 2017– 2021.
 2. Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich administrowanych przez GDDKIA Oddział Poznaniu Rejon w Koninie w latach 2017– 2021.
 3. Utrzymanie bieżące obiektów inżynierskich administrowanych przez GDDKIA Oddział Poznaniu Rejon w Kaliszu w latach 2017– 2021.
 4. Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich administrowanych przez GDDKIA Oddział Poznaniu Rejon w Gnieźnie w latach 2019– 2021.
 • Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
 1. Utrzymanie eksploatacyjne obiektów inżynierskich w latach 2016-2020