Ochrona przyrody

Systemowe wygrodzenia dla płazów i ogrodzenia dla ssaków

Opis:

Dynamiczna rozbudowa sieci drogowej w Polsce spowodowała, iż wiele siedlisk płazów, gadów, ptaków, ssaków znajduje się w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Okresowe migracje i przemieszczanie się przez jezdnię skutkowały wzrostem wskaźnika śmiertelności. Rozwiązaniem ograniczającym występowanie tego problemu są systemy zabezpieczające przed wtargnięciem zwierząt na drogi. Nasza firma posiada doświadczenie w realizacji zadań obejmujących zarówno etap projektowania, jak i instalacji w terenie wybranego rozwiązania. Wsparcie profesjonalnej kadry pozwala na zaprojektowanie indywidualnego i dobór optymalnego wariantu zabezpieczenia (wygrodzenia prefabrykowane z tworzyw sztucznych, ogrodzenia metalowe, prefabrykaty betonowe). Dotychczasowe realizacje i uzyskane referencje świadczą o najwyższej jakości oferowanych rozwiązań oraz potwierdzają spełnienie wysokich standardów technicznych.

Przykładowe realizacje:

  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
  1. Realizacja ciągłej przegrody w celu ograniczenia śmiertelności płazów. Na autostradzie A-4 odcinek Zgorzelec.
  2. Budowa ogrodzenia mającego na celu ograniczenie śmiertelności płazów oraz naprowadzenie płazów na przejścia w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.
  3. Korekta urządzeń ochrony środowiska. W tym dostosowanie przejść dla małych zwierząt pod kątem migracji płazów. Budowa i przestawienie fragmentu ogrodzenia autostradowego na autostradowej obwodnicy Wrocławia.
  4. Doszczelnienie istniejącego wygrodzenia ochronno–naprowadzającego dla płazów w ciągu autostrady A4 Zgorzelec – Krzyżowa od km 3+050 do km 5+850.
  5. Wygrodzenie autostrady A-4 na odcinku Krzyżowa – Bielany Wrocławskie.