Zaprojektowanie i wprowadzenie organizacji ruchu zastępczego wraz z odtworzeniem oznakowania po wykonanych robotach w ramach wymiany rozjazdu i skrzyżowania torowego na pl. Dominikańskim – rozjazd od strony ul. Św. Katarzyny

Zaprojektowanie i wprowadzenie organizacji ruchu zastępczego wraz z odtworzeniem oznakowania po wykonanych robotach w ramach wymiany rozjazdu i skrzyżowania torowego na pl. Dominikańskim - rozjazd od strony ul. Św. Katarzyny

Szanowni Państwo

Przedstawiamy prace z centrum Wrocławia. W ramach kontraktu została wprowadzona Organizacja Ruchu zastępczego. Ze względu na miejsce stanowiące bardzo ważny węzeł komunikacyjny przewidziano realizację zadania w 2 etapach tak, aby ograniczyć do minimum utrudnienia konieczność likwidacji relacji i prowadzenia objazdów. Przy analizie rozwiązań kierowano się zasadą minimalizacji utrudnień i pozostawienia relacji na skrzyżowaniu. Przyjęto generalne założenie zachowania pasów ruchu o szerokości min 3,0m oraz promieni skrętnych min 15 metrów. Ponadto przewidziano zachowanie skrajni pasa ruchu  względem istniejących elementów infrastruktury oraz wymiaru 1,8 metra od osi czynnych torowisk.