Projekt docelowej organizacji ruchu na ul. Wolskiej we Wrocławiu – korekta oznakowania poziomego i pionowego oraz montaż urządzeń BRD

Projekt docelowej organizacji ruchu na ul. Wolskiej we Wrocławiu – korekta oznakowania poziomego i pionowego oraz montaż urządzeń BRD

W ramach w/w kontraktu zostały zamontowane azyle na ul. Wolskiej wraz z korektą przejścia dla pieszych.