Zieleń to życie – parki kieszonkowe

Zieleń to życie – parki kieszonkowe

Szanowni Państwo,

Z dumą przedstawiamy realizacje projektu „Zieleń to życie – parki kieszonkowe, nasadzenia i zielone zakątki w całym mieście” – Park kieszonkowy przy ul. Kwaśnej – etap I, WBO 2018 projekt nr 416.

W tym etapie przewidziano zagospodarowanie działek zlokalizowanych wzdłuż ul. Kwaśnej we Wrocławiu, poprzez budowę nawierzchni mineralnych, ogrodzonego placu zabaw, strefy street workout oraz aranżację istniejącej zieleni i wykonanie nowych nasadzeń.

Inwestycja ma na celu podniesienie standardu użytkowania przestrzeni publicznej z zachowaniem indywidualnych walorów miejsca poprzez wprowadzenie jednolitego układu kompozycyjnego, a także uzupełnienie terenu o nowe strefy funkcjonalne, w tym przestrzeni rekreacji czynne i biernej służących integracji lokalnej społeczności.