Zagospodarowanie terenu Konwentu Bonifratrów

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że ramach kontraktu “Zagospodarowanie terenu Konwentu Bonifratrów pw. Trójcy Przenajświętszej przy ul. Mierniczej we Wrocławiu.” prowadzimy roboty budowlane związane z budową drogi wewnętrznej, miejsc postojowych, oświetlenia i zabezpieczeniem kolizji oraz przebudową dojazdu do Konwentu Bonifratrów pw. Trójcy Przenajświętszej z przeznaczeniem na Ośrodek Opiekuńczo-Leczniczy przy ul. Pułaskiego 2, 4, 6 we Wrocławiu.

Teren ten należy do zabytkowego zespołu poszpitalnego. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest we Wrocławiu przy kwartale ulic gen. Kazimierza Pułaskiego, Romualda Traugutta oraz Mierniczej.