Zagospodarowanie terenu Konwentu Bonifratrów

Zagospodarowanie terenu Konwentu Bonifratrów

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że ramach kontraktu “Zagospodarowanie terenu Konwentu Bonifratrów pw. Trójcy Przenajświętszej przy ul. Mierniczej we Wrocławiu.” prowadzimy roboty budowlane związane z budową drogi wewnętrznej, miejsc postojowych, oświetlenia i zabezpieczeniem kolizji oraz przebudową dojazdu do Konwentu Bonifratrów pw. Trójcy Przenajświętszej z przeznaczeniem na Ośrodek Opiekuńczo-Leczniczy przy ul. Pułaskiego 2, 4, 6 we Wrocławiu.

Teren ten należy do zabytkowego zespołu poszpitalnego. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest we Wrocławiu przy kwartale ulic gen. Kazimierza Pułaskiego, Romualda Traugutta oraz Mierniczej.