Rondo Modzalewskiego – ul. Królewiecka

Rondo Modzalewskiego - ul. Królewiecka

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że w ramach bieżącego utrzymania i konserwacji oznakowania pionowego na terenie miasta Wrocław – obszar północny wdrożyliśmy organizację ruchu docelowego.

Zmiana polega na skanalizowaniu ruchu przy zjeździe w zachodni wylot ul. Królewieckiej. Jej celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu.

Zobacz projekt