Budowa drogi dojazdowej w ul. Spiskiej we Wrocławiu

Budowa drogi dojazdowej w ulicy Spiskiej we Wrocławiu

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że wykonaliśmy budowę drogi dojazdowej w ulicy Spiskiej we Wrocławiu na odcinku od wjazdu do szpitala do nr 64 oraz ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od nr 64 do nasypu kolejowego. 

Opis realizacji:

Realizacja trwała niespełna 6 miesięcy i obejmowała od początku  do końca inwestycji tj. do km 0+355 zaprojektowano ciąg pieszy szer. 2,0 m o nawierzchni przepuszczalnej z kruszywa. 

Biegnie on równolegle wzdłuż projektowanej drogi rowerowej – oddzielony został jednym rzędem kostki kamiennej 9/11 o szer. 0,1 m oraz w obszarach stref oddziaływania drzew obrzeżem gumowym. 

Odwodnienie ciągu pieszego odbywa się wgłębnie poprzez przepuszczalną nawierzchnię oraz pochylenia poprzeczne i podłużne na tereny przyległe w pasie drogowym w postaci pasów zieleni, łąk kwietnych oraz muld chłonnych.

Również w ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano drogę rowerową szer. 3,0 m (odcinkowo 2,5 m) o nawierzchni asfaltowej oraz żywiczno-mineralnej przepuszczalnej. Biegnie on równolegle wzdłuż projektowanego ciągu pieszeg . Na końcu inwestycji droga rowerowa włącza się w istniejąca drogę rowerową poprzez wyłukowania promieniem  R=4 m.

 

Życzymy Państwu udanej przejażdżki!