Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych – rejon Oleśnica

Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych - rejon Oleśnica

Szanowni Państwo,

Kolejna realizacja w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tym razem obręb drogi S8 rejon Oleśnica i wykonanie Doświetlenia przejść dla pieszych. W systemie “Projektuj i Buduj” wykonaliśmy następujące etapy:

  • opracowanie dokumentacji projektowej
  • wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.
W zakres robót i usług w ramach zamówienia wchodzą następujące asortymenty prac:
  • budowa oświetlenia dedykowanego 1 przejścia dla pieszych z przejazdem dla rowerzystów oraz z azylem,
  • budowa oświetlenia dedykowanego 2 przejść dla pieszych z azylami,
  • budowa oświetlenia dedykowanego 1 przejazdu dla rowerzystów z azylem
  • ułożenie płytek dla osób niedowidzących i niewidomych w obrębie 3 przejść dla pieszych z azylami obustronnie (dot. przejść i azyli), wraz z robotami towarzyszącymi wykonaniu w/w prac na przejściach dla pieszych i/lub przejazdach dla rowerzystów z azylami w zakresie i w lokalizacjach wskazanych w PFU.
Główny kod CPV: 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

Organizator: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Zamawiający: Oddział Wrocław

Numer postępowania: O/WR.D-3.2411.6.2022

Nazwa postępowania: Poprawa brd na przejściach dla pieszych w obrębie S8 w Rejonie w Oleśnicy