Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK39 w m. Częstocice

Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK39 w m. Częstocice

Szanowni Państwo,

Wykonaliśmy doświetlenia przejść w ramach zamówień współfinansowanych ze środków UE.
Przedmiotem zamówienia jest: Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK39 w m. Częstocice, który realizowany jest w systemie “Projektuj i Buduj” i składa się z następujących etapów:

  • opracowanie dokumentacji projektowej,
  • wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

Przedmiot zamówienia i zakres prac objętych zamówieniem został szczegółowo opisany w SWZ TOM II Projekt Umowy, Tom III Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU), Tom IV Formularz Cenowy (FC) wraz z załącznikami do tych dokumentów.4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

Organizator: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Zamawiający: Oddział Wrocław

Numer postępowania: O/WR.D-3.2411.7.2022

Nazwa postępowania: Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK39 w m. Częstocice