SKANSKA – ul. Szczęśliwa

SKANSKA - ul. Szczęśliwa

Szanowni Państwo,

Zakończyliśmy roboty związane z zagospodarowaniem nieużytkowanego terenu pasa drogowego u zbiegu ul. Szczęśliwej i Powstańców Śląskich dla Skanska S.A. Teren, na którym przewiduje się przebudowę ulicy jest integralną częścią pasa drogowego ul. Szczęśliwej, niemniej jednak od wielu lat był niezagospodarowany i często użytkowany na potrzeby nielegalnego parkowania. W ramach pierwszego etapu prac wykonano alejki spacerowe o nawierzchni mineralnej, oświetlenie oraz nasadzenia drzew krzewów, bylin, cebul kwiatowych i wysiew trawy.

Tym samym zyskaliśmy nową zieloną przestrzeń dla mieszkańców Wrocławia!