Projekt oznakowania i bezpieczeństwa ruchu drogowego

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zakończyliśmy montaż progów prefabrykowanych w ramach umowy z Gminą Wrocław reprezentowaną przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Realizacja dotyczyła projektu oznakowania i bezpieczeństwa ruchu drogowego –  uspokojenie ruchu na ulicach Działdowska i Tczewska.