Drogi rowerowe na ul. Sądowej

Drogi rowerowe na ul. Sądowej

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w ramach zadania “Drogi rowerowe na Sądowej – etap I – projekt nr 175 WBO 2018”  zakończyliśmy wszystkie prace budowlane oraz trwają prace końcowe związane z zielenią.

Inwestor: Gmina Wrocław – z siedzibą we Wrocławiu, Pl. Nowy Targ 1-8, 50-041 Wrocław w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje  Sp z o.o. , z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36,  50-059 Wrocław, MPWiK z siedzibą we Wrocławiu na ul. Na Grobli 19, 50-059 Wrocław  

Wartość kontraktu: 1 974 916,98 zł netto, w tym

 • Zakres Gminy Wrocław: 1 608 916,98 zł netto
 • Zakres MPWIK: 366 000,00 zł netto

Zakres prac Gminy Wrocław: 

1. Zakres drogowy w tym min: 

 • budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Sądowej
 • budowa chodnika z warstwy żywicznej przepuszczalnej
 • przebudowa skrzyżowania ulic Sądowej/Świebodzkiej, Sądowej/Pl. Legionów
 • likwidacja oddzielnego pasa do prawo skrętu z ul. Krupniczej w ul. Podwale i wydzielenie pasa dla ścieżki rowerowej
 • przebudowę chodników i nawierzchni jezdnia 

2. Zakres zieleni:

 • nasadzenie 18 szt. drzew
 • rekultywacja 460 m2 trawników
 • nasadzenie krzewów i bylin
 • pielęgnacja istniejącej zieleni

3. Zakres elektryczny:

 • przestawienie tablicy SIM
 • przebudowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Krupniczej/Podwale

4. Zakres odwodnienia:

 • przebudowa kolizyjnych wpustów i studni 

Zakres prac MPWiK:

1. Wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej wzdłuż ul. Sądowej 

2. Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. Sądowej