Przebudowa ul. Kurpiów

Przebudowa ul. Kurpiów

Szanowni Państwo,

Zakończyliśmy roboty związane z budową obustronnych poszerzeni jezdni ul. Kurpiów w celu umożliwienia montażu azylu dla pieszych.
Przystanki przeniesiono w nowe lokalizacje i uzupełniono o zestaw mebli miejskich,  a także wykonano dodatkowe doświetlenie.

Całość usprawni poruszanie się pieszych, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do pobliskiej szkoły podstawowej i przedszkola.