Kolejna najkorzystniejsza oferta

Nasza oferta wybrana jako najkorzystniejsza po raz kolejny

Miło nam poinformować o kolejnym pozytywnym wyborze Zamawiającego. Działając, na postawie art. 253 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych1, Zamawiający zawiadamia, iż w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w latach 2021-2025 zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Rejon we Wrocławiu w ciągu i nad drogami 8e, S8e, A8e od km 0+000 do km 29+219”, przeprowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 2 złożona przez konsorcjum firm:

ROTOMAT Sp. z o.o. ul.
Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław
ZABERD Sp. z o.o.

 

Sprawdź wyniki