Bieżące utrzymanie czystości i drobne roboty konserwacyjne (oddział Poznań)

Bieżące utrzymanie czystości i drobne roboty konserwacyjne (oddział Poznań)

Szanowni Państwo,

W ramach bieżącego utrzymania czystości i drobnych robót konserwacyjnych GDDKiA Poznań oddział Gniezno wykonał:

Montaż siatki zabezpieczającej, chroniącej przed upadkiem na torowisko fragmentów korodującego gzymsu żelbetowego.
Prace były prowadzone w nocy. Siatka jest mocowana: od dołu do powierzchni bocznej dźwigarów za pomocą kotwy chemicznej, od góry do słupków barier drogowych.

Obiekt: Wiadukt drogowy w miejscowości Wólka (gmina Strzałkowo, powiat Słupca), nad linią kolejową nr 3, w ciągu DK92 km 15,571