Działania informacyjne

Działania informacyjne

Projekt dofinansowany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Nazwa zadania: Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Wartość dofinansowania:  54.290,43 PLN

Całkowita wartość projektu: 175.614.48 PLN,

Zadanie: Poprawa bezpieczeństwa pracy dla pracowników wykonujących pracę w obszarze drogowym.

Cel: Zakup urządzeń poprawiających stan i bezpieczeństwo przy wykonywanych czynnościach oraz zachowanie odpowiednich norm bezpieczeństwa dla naszych pracowników wykonujących pracę pod ruchem, na wysokości w pasie drogowym. Poprzez realizację ww. inwestycji zapewnimy zmniejszenie zagrożeń na stanowiskach pracy oraz zmniejszymy zagrożenia wypadkowe  pracowników pracujących pod ruchem w obszarze drogowym