Zmiana organizacji ruch na ul.Olszewskiego/Norblina wraz z robotami drogowymi

Zmiana organizacji ruch na ul.Olszewskiego/Norblina wraz z robotami drogowymi

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy zadanie : Zmiana organizacji ruch na ul.Olszewskiego/Norblina wraz z robotami drogowymi ( zlecenie 2153/ZD )

Na zadaniu wykonano zmianą lokalizacji przejść dla pieszych, wymieniono nawierzchnie bitumiczną jezdni, wyregulowano rolki i ścieki wraz z wpustami, wykonano oznakowanie poziome, trwają prace przy wykonaniu oznakowania pionowego oraz montażu azyli dla pieszych

Prosimy o ostrożną jazdę i wyrozumiałość.