Zieleniec przy ul. I. L. Pereca

Zieleniec przy ul. I. L. Pereca

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy ZAGOSPODAROWANIE TERENU W ZAKRESIE UTWARDZENIA POWIERZCHNI GRUNTU, OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, ZIELENI

Zieleniec przy ul. I. L. Pereca, cz. dz. nr 13/2, AM-13,  obręb Grabiszyn we Wrocławiu w ramach zadania pt. „Zieleń dla Wrocławia – parki kieszonkowe,  nasadzenia, enklawy zieleni w całym mieście”

Zabezpieczono drzewa poprzez odeskowanie pni, w celu uniknięcia uszkodzeń mechanicznych. Drzewa zostały wygodzone, w sposób uniemożliwiający poruszanie się sprzętu budowlanego w obrębie rzutu korony (+1 m). Ma to zapobiec zarówno uszkodzeniu korzeni (w obrębie wygrodzeń prace ziemne są prowadzone wyłącznie ręcznie), jak i zagęszczeniu gruntu wokół drzew.

Wykonano również uprawę gleby i plantowanie pod przyszłe trawniki i rabaty z krzewami.