Zieleń dla Wrocławia – parki kieszonkowe, nasadzenia, enklawy zieleni w całym mieście!

Zieleń dla Wrocławia – parki kieszonkowe, nasadzenia, enklawy zieleni w całym mieście!

Zagospodarowanie terenu przy ul. Pereca we Wrocławiu  – zadanie nr 4 – umowa nr DPIR.611.137.2019 z 17.10.2019 r.

W ramach inwestycji „Zieleń dla Wrocławia – parki kieszonkowe, nasadzenia, enklawy zieleni w całym mieście!”,wykonujemy roboty związane z zagospodarowaniem istniejącego terenu przy ul. Pereca.

Powstają nowe alejki, elementy małej architektury, a także trawniki oraz nasadzenia krzewów i bylin.

Planowany termin ukończenia prac to 31.03.2020.