Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ulicach Poznańskiej i Jeżyckiej w Poznaniu

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ulicach Poznańskiej i Jeżyckiej w Poznaniu

W ramach tego zadania mięliśmy do wykonania montaż oznakowania pionowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Poznańskiej oraz ul. Jeżyckiej w Poznaniu, w celu uspokojenia ruchu i wprowadzenia kontra-pasów rowerowych.