Bezpieczna droga do szkoły

Bezpieczna droga do szkoły

Z dumą przedstawiamy kolejną realizację, w ramach której, na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanego w trybie przetargu nieograniczonego, Wykonawca (Rotomat) zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego (Miasto Poznań) reprezentowanym przez:  

Dyrektora Zarządu Dróg – Krzysztofa Olejniczaka
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
NIP 209-00-01-440
REGON 631257822

robót budowlanych polegających na wprowadzeniu stałej organizacji ruchu na osiedlu Piastowskim w Poznaniu – obszar 1- bezpieczna droga do szkoły. 

Z radością przyczyniamy się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście. 
Zdjęcia i więcej informacji na stronie  epoznan.pl