Utrzymanie czystości i drobne roboty konserwacyjne przepustów

Utrzymanie czystości i drobne roboty konserwacyjne przepustów

Szanowni Państwo,

W ramach kontraktu ZS-200/ZDP/GDDKiA Poznań Rejon Nowy Tomyśl, zadbaliśmy o utrzymanie czystości oraz wykonaliśmy drobne roboty konserwacyjne w tym rejonie w których skład wchodziło: odmulanie, mycie ścian czołowych i umocnień czy koszenie trawy.