Przebudowa ulicy Mandżurskiej i Ziemniaczanej we Wrocławiu

Przebudowa ulicy Mandżurskiej i Ziemniaczanej we Wrocławiu

Szanowni Państwo,

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, stosownie do art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego wybrano ofertę spółki Rotomat z ceną ofertową brutto po korekcie: 1.394.047,70 zł.
W związku z tym miło nam poinformować o kolejnej wygranej w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji. Będziemy wiec realizować roboty budowlane  dla dwóch zadań:
Zadanie 1: Budowa ciągu pieszorowerowego w ul. Mościckiego na odcinku od ul. Mandżurskiej do Ziemniaczanej we Wrocławiu.
Zadanie 2: Budowa chodnika w ul. Ziemniaczanej na odcinku od nr 2 do ul. Mościckiego we Wrocławiu.”