Przebudowa ul. Piłsudskiego

Przebudowa ul. Piłsudskiego we Wrocławiu

Szanowni Państwo,

Prezentujemy przebudowę ul. Piłsudskiego w celu wyznaczenia pasów rowerowych na odcinku od skrzyżowania ul. Świdnickiej z ul. Piłsudskiego do ul. Dworcowej z ul. Piłsudskiego we Wrocławiu (Umowa nr TXU/TRN/73/65/2019 z dnia 20.03.2019)
Prowadzimy obecnie roboty brukarskie i bitumiczne. Planujemy wdrożenie ORD i nasadzenia zieleni (ok. 800szt. krzewów). Zakończenie prac i odbiory inwestycji przewidziane są na wrzesień/październik 2019.