Prace na skwerze A.M.Bocheńskiego

Prace na skwerze A.M. Bocheńskiego

W zawiązku z zakończeniem prac na skwerze A.M.Bocheńskiego przedstawiamy kilka zdjęć z realizacji

Na inwestycji wykonano ścieżki z kruszywa, odświeżono i przeniesiono istniejący pomnik. Co do prac w zieleni wykonano pielęgnację istniejącego drzewostanu, wykonano kwaterę odciążająca korzenie drzewa znajdującego się w centralnej część placu, wykonano rekultywację starych trawników i wykonanie nowych, oraz posadzono cebule tulipanów. Ponadto zamontowano elementy małej architektury, ławki i kosze, oraz wykonano i zamontowano świetlną girlandę.