Montaż progów zwalniających we Wrocławiu

Montaż progów zwalniających we Wrocławiu

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy efekty prac nad etapem 1 “Zlecenie Zarządu Dróg i Miasta we Wrocławiu  w imieniu Gminy Wrocław  – Progi zwalniające we Wrocławiu. Poprawa bezpieczeństwa w strefach ruchu.” Gdzie wykonany został montaż progów wyspowych.