Dołącz do Naszego zespołu

Dołącz do Naszego zespołu!

Obecnie poszukujemy pracowników na niżej przedstawione stanowiska. Zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji i serdecznie zapraszamy do współpracy.

Kierownik terenów zieleni miejskiej główny ogrodnik

 • Nadzór nad pracownikami zakładającymi i pielęgnującymi zieleń;
 • Realizacja powierzonych zadań inwestycyjnych;
 • Praca z projektami zieleni;
 • Kontrola podwykonawców oraz sił własnych;
 • Koordynacja robót w zakresie urządzania terenów zielonych.

Kierownik Robót Drogowych

 • Nadzór techniczny i jakościowy nad realizacją robót drogowych zgodnie z projektem, specyfikacją i wymogami realizowanego kontraktu;
 • Prowadzenie dokumentacji budowy;
 • Weryfikacja dokumentacji projektowej w fazie przetargowej i realizacji;
 • Udział w procesie ofertowania i wyboru podwykonawców;
 • Koordynacja prac podwykonawców oraz sił własnych;
 • Odpowiedzialność za przeprowadzenie bieżących odbiorów oraz robót pod kątem parametrów jakościowych i ilościowych;
 • Ścisła współpraca z innymi branżami budowy;
 • Raportowanie.

Kierownik Robót Branży Elektrycznej

 • Nadzorowanie i koordynacja robót elektrycznych prowadzonych na budowie;
 • Współpraca z podwykonawcami, inwestorem i projektantami;
 • Kontrola budżetu oraz rozliczanie robót instalacyjnych;
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej i uczestnictwo w odbiorach;
 • Opracowywanie ofert i budżetów w zakresie instalacji;
 • Umiejętność czytania i nanoszenia poprawek w AutoCAD