Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich (oddział Poznań)

Utrzymanie obiektów inżynierskich (oddział Poznań)

Szanowni Państwo,

W ramach bieżącego utrzymania czystości i drobnych robót konserwacyjnych GDDKiA Poznań oddział Gniezno wykonał:

Na skarpie od strony Wrześni schody skarpowe i poręcz stalową.
Schody wykonano z gotowych elementów prefabrykowanych. Trudnością podczas realizacji był fakt, iż skarpa ma w tym miejscu pochylenie 1:1,8, a prefabrykaty są dostosowane do spadku skarpy 1:1,5. W związku z tym konieczne było wykonanie dodatkowych spoczników pomiędzy poszczególnymi biegami.

Obiekt: wiadukt drogowy w ciągu DK15 km 136,227 w miejscowości Gniezno