„Zieleń to życie – parki kieszonkowe, nasadzenia i zielone zakątki w całym mieście”

„Zieleń to życie – parki kieszonkowe, nasadzenia i zielone zakątki w całym mieście”

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Pierwszy etap budowy parku kieszonkowego przy ul. Kwaśnej. Prace rozpoczęły się od zamontowania oświetlenia parku. Obecnie układane są przepusty dla kabli zasilających latarnie oraz do zasilania lamp gruntowych podświetlających zieleń.