Wykonanie oznakowania oraz el. BRD na ul. Młyńskiej

Wykonanie oznakowania oraz el. BRD na ul. Młyńskiej

Szanowni Państwo,

W ramach utrzymania oznakowania pionowego i elementów BRDU zostało wykonane uwolnienie chodników przez montaż słupków ozdobnych typu U-12c wzdłuż ul. Młyńskiej oraz montaż stojaków rowerowych i słupków U-12c podatnych w nawierzchni drogi.