Wykonanie i konserwacja elementów BRD

Wykonanie i konserwacja elementów BRD

Szanowni Państwo,

W ramach realizacji dla Gminy Wroclaw reprezentowanej przez ZDiUM – Prac które polegają na wykonaniu i konserwacji elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w latach 2021-2022, wykonaliśmy montaż oznakowania na ulicy Prusa. Polegały one w  szczególności na montażu elementów BRD tj. azyli  i słupków w polach martwych.