Przebudowa – Nowy Targ Wrocław

Przebudowa - Nowy Targ Wrocław

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy galerię z prac wykonywanych w ramach umowy z Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP 897-13-83-551, w imieniu której działa Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu, a Rotomat wraz z konsorcjantem zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy, tj. wykonania robót budowalnych, prac ogrodniczych i pielęgnacji gwarancyjnej zieleni w ramach zadania pn.: „Przebudowa układu oświetlenia i układu doziemnych punktów zasilających oraz budowa przyłącza wodociągowego wraz z nasadzeniem roślin na pl. Nowy Targ we Wrocławiu”.