Prace związane z przebudową sygnalizacji świetlnej

Prace związane z przebudową sygnalizacji świetlnej

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w ramach kontraktu 05060 – Drogi rowerowe na Sądowej – etap I – projekt nr 175 WBO 2018″ wykonaliśmy:

  • przebudowę sygnalizacji ulicznej,
  • przewiert sterowany,
  • montaż zbrojenia i betonowanie fundamentu pod konstrukcję wysięgnikową