Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Szanowni Państwo,

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający powierzył firmie Rotomat – Wykonawcy zamówienie publiczne polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej, kompleksowej realizacji roboty budowlane oraz innego rodzaju świadczeń dla zadania polegającego na Poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego ( BRD ) na przejściach dla pieszych na Drodze Krajowej 12 DK12 w m. Gostyń

Zamówienie obejmuje realizację 10 zadań inwestycyjnych na DK12 m. Gostyń:

 1. Zaprojektowanie i budowa: dwóch oświetleń dedykowanych przejść dla pieszych w ciągu głównym DK12 w km 198+138 oraz 198+212,
 2. Zaprojektowanie i budowa oświetlenia dedykowanego dla przejścia dla pieszych w km 198+363 w ciągu głównym DK12,
 3. Zaprojektowanie i budowa oświetlenia dedykowanego dla przejścia dla pieszych na DK12 w m. Gostyń w km 198+557,
 4. Zaprojektowanie i budowa dwóch oświetleń dedykowanych przejść dla pieszych w ciągu głównym DK12 w km 198+822, 198+897 oraz trzech oświetleń dedykowanych przejść dla pieszych na drogach podporządkowanych w km 198+843 oraz dwóch w km 198+853 (dg ul. Sikorskiego; dw 434 ul. Wrocławska; dg ul. Wrocławska),
 5. Zaprojektowanie i budowa oświetlenia dedykowanego dla przejścia dla pieszych na  DK12 w m. Gostyń w km 198+991,
 6. Zaprojektowanie i budowa: dwóch oświetleń dedykowanych przejść dla pieszych w ciągu głównym DK12 w km 199+184, 199+211 oraz oświetlenia dedykowanego w km 199+254 na drodze podporządkowanej (dg ul. Młyńska),
 7. Zaprojektowanie i budowa: dwóch oświetleń dedykowanych przejść dla pieszych w ciągu głównym DK12 w km 199+323, 199+361 oraz oświetlenia dedykowanego przejść dla pieszych w km 199+348 na drodze podporządkowanej (dg ul. Kościelna),
 8. Zaprojektowanie i budowa: oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych w km 199+442 w ciągu głównym DK12 oraz oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych w km 199+438 na drodze podporządkowanej (dg ul. Przy Farze),
 9. Zaprojektowanie i budowa trzech oświetleń dedykowanych przejść dla pieszych w ciągu głównym DK12 w km 199+785, 199+845 (lewy przebieg) oraz 199+857,
 10. Zaprojektowanie i budowa oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych na DK12 w m. Gostyń w km 199+983,
 11. Zaprojektowanie i budowa dwóch oświetleń dedykowanych przejść dla pieszych w ciągu głównym DK12 w km 200+505,  200+528 oraz oświetlenia dedykowanego w km 200+517 na drodze podporządkowanej (dg ul. Jana Pawła II).

Zamówienie realizowane będzie w pasie drogi krajowej nr 12 na terenie województwa wielkopolskiego, gminy Gostyń, teren objęty administracją Rejonu w Lesznie.