Oznakowanie pionowe i poziome na ul. Zgoda

Oznakowanie pionowe i poziome na ul. Zgoda

Szanowni Państwo,

W ramach zadania: Oznakowanie pionowe i poziome na ul. Zgoda

Wykonaliśmy takie zadania jak: ustawienie zapór, separatorów, znaków oraz wyklejenie żółtych linii segregacyjnych zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu.