Nasza oferta wybrana jako najkorzystniejsza

Nasza oferta wybrana jako najkorzystniejsza

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu po raz kolejny wybrał naszą ofertę jako najkorzystniejszą! 

Zadania do realizacji w ramach oferty:

Zadanie 1: Przebudowa ul. Obornickiej na odcinku od posesji nr 115a do skrzyżowania z ul. Wołowską w zakresie budowy chodników wraz z doświetlonym przejściem dla pieszych oraz przystankiem autobusowym.

Zadanie 2: Przebudowa ul. Obornickiej w zakresie budowy azylu wraz z doświetlonym przejściem dla pieszych na wysokości posesji nr 111”.

Sprawdź wyniki